Så går det till
Planering
Först diskuterar vi vad som skall distribueras, adresshantering, emballage, vilka upphandlingar ni har idag och vilken den effektivaste transportvägen är för just detta uppdrag.
Genomförandet
MCA upphandlar och bokar de nödvändiga transporterna, finns det befintliga transportavtal används självklart de. Är det aktuellt med utomstående produktionsbolag, tar vi kontakt med dem för synkronisering av transporter osv. Kontroller sker kontinuerligt genom hela processen - har godset ankommit i rätt mängd, skick och kvantitet? Plock & pack skall vara exakt enligt order. Utfärdandet av transporthandlingar sköter vi på plats. Vi tillhandhåller även faktureringsunderlag. Självklart får ni löpande information, genom hela processen.
Uppföljning
Nu är produkterna på plats. Men vårt uppdrag sträcker sig längre. Ni får leveransbesked och vi gör kontroll av godsflödet. Vi utfärdar statistik, ser över lager och eventuella överupplagor. Uppföljningen sker också genom marknadsförfrågningar och sammanställningar.
Då är vårt uppdrag slutfört!